108Big
108Big

October 2004

Issue 108

»Tamiya 1:72 P-47 Thunderbolts

»Tamiya 1:12 Honda RC211V X2

»Tamiya 1:16 Leopard action shots

»Formations 1:35 Sherman conversions

»Iwata Hi-Line airbrush reviewed

»Lotus 79 full size references

»RC Round-Up – Tamiya TB Evo IV

Price: £4.20